Život s inkontinencí z pohledu pečovatele

Těžký stupeň inkontinence je velmi často spojovaný i s těžkým celkovým stavem pacienta.

Pacient je často:

  • imobilní,
  • neschopný spolupracovat,
  • neochotný spolupracovat z důvodu tzv. psychické intimní bariéry,
  • neschopný upozornit ošetřujícího na unikající moč, případně stolici.

Z uvedené vyplývá, že pacient s těžkou inkontinencí je náročný na ošetřovatelskou péči. Nestačí pouze vyměnit plenkové kalhotky, ale je nutná celá řada ošetřovatelských činností:

  • sledování celkového zdravotního a psychického stavu,
  • sledování množství unikající moči a přijatých tekutin,
  • případné sledování konzistence stolice,
  • sledování stavu pokožky a její ošetření.

Hygienické péče o pacienta s těžkým typem inkontinence je náročnější nejen z pohledu ošetřování, ale i ekonomicky.

Náš tip:

V případě imobilního pacienta je potřeba vykonávat prevenci dekubitů (proleženin), a to hlavně správným dodržováním hygieny a polohováním postiženého minimálně po 2 hodinách. Neoddělitelnou součástí prevence je i potírání či masírování ohrožených míst speciálními produkty (například ochranným krémem se zinkem).

Péče o inkontinentního člověka vyžaduje často velké nasazení. S kvalitními pomůckami a odbornými radami bude péče jednodušší.

Více o péči doma se dozvíte v příručce Chci zůstat doma

Příručka zdarma

Kdo je zkušený pečovatel? Kde ho najdu? Kolik stojí?

Pokud si netroufáte pečovat sami o inkontinentního člověka nebo člověka upoutaného na lůžko, informujte se o možnostech využití pečovatelských služeb. Nejčastěji je poskytují organizace a sociální služby, jako je Charita, domy s pečovatelskou službou, místní pečovatelské organizace nebo domy seniorů. Informace o nejbližších možnostech pečovatelství v okolí získáte od praktického lékaře nebo na sociálním odboru místního obecního úřadu.

Co by měl pečovatel zvládat

Kromě výměny pomůcek, péče o pokožku a pravidelné hygieny, je potřeba hlídat, aby osoba, o kterou je pečováno, vypila alespoň 1,5 litru tekutin denně, zdravě se stravovala a také dbala na pohybové aktivity. Pokud to její stav dovoluje, je potřeba cvičit Kegelovy cviky na posílení pánevního dna a snažit se o základní pohybové aktivity, jako je vstávání nebo chůze. U imobilních osob je to pak předcházení proleženinám pomocí pravidelného polohování a využívání specializované kosmetiky.

Jak získat příspěvek na péči

Příspěvky mohou získat lidé, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci nebo se o sebe nedokáží postarat bez cizí pomoci. O výši příspěvku rozhoduje sociální odbor obecního úřadu na základě posudku Lékařské posudkové služby. Stupně závislosti se odvíjí od míry pomoci, kterou člověk potřebuje. Finanční příspěvek se pohybuje od 2 000 Kč do 12 000 Kč měsíčně. Pokud si nejste jisti, na koho se obrátit, zeptejte se svého lékaře.

Na co máte nárok

Chcete se zdarma poradit s odborníky? Odborná poradna

Nahoru

Pomáhá. Pečuje. Chrání