Zásady zpracování osobních údajů

1. Úvod a obsah dokumentu


V rámci tohoto dokumentu naleznete informace týkající se zpracováních osobních údajů, které společnost HARTMANN - RICO a.s. (dále jen „My“ anebo „Naše společnost“) o Vás, jakožto subjektu údajů, zpracovává (dále jen „Vy“ anebo „Subjekt údajů“).
V rámci Naší společnosti máme pověřence na ochranu osobních údajů, jímž je
Radovan Fikr, Radovan.Fikr@hartmann.info, +420724671140.

2. Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje?


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účely, o kterých jste byli Naší společností informováni. To, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakými účely, záleží na tom, jakým způsobem jste nám své osobní údaje sdělili. Prostřednictvím našich stránek máte možnost nám osobní údaje sdělit následujícími způsoby:

2.1 Registrační formulář


Prostřednictvím registračního formuláře máte možnost vytvořit si uživatelský profil na stránkách https://www.moliklub.cz/user/register, prostřednictvím kterého můžete uskutečňovat objednávky vzorků zdarma, získat přístup k videím zdarma, zapojit se do soutěží či diskuzí s odborníky, získat zdarma příručku a udržovat s námi další kontakt.  V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, za účelem a z oprávnění (právního titulu) uvedených zde:

Účel

Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, pohlaví, datum narození, typ inkontinence u sebe nebo u někoho jiného Nezbytnost pro splnění smlouvy, resp. nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy v rámci Vaší žádosti o registraci
Oslovení za účelem nabídek produktů a služeb Naší společnosti, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, pohlaví, datum narození, typ inkontinence u někoho jiného Oprávněný zájem spočívající v našem právu zůstat s Vámi v kontaktu a zasílat Vám speciální nabídky určené pro Vás
Oslovení za účelem nabídek produktů a služeb Naší společnosti zohledňujících Váš zdravotní stav Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, pohlaví, datum narození, typ inkontinence u sebe Souhlas se zpracováním údajů o Vašem zdravotním stavu

 

Uvedení těchto osobních údajů za účelem provedení registrace zákazníka, vedení a správy uživatelského profilu je z Vaší strany zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám provést registraci účtu.
Rádi bychom s Vámi zůstali v kontaktu, a proto si vyhrazujeme možnost Vás telefonicky nebo e-mailem oslovovat s nabídkou produktů a služeb, které nejlépe odpovídá Vašim potřebám. Zároveň Vás však nechceme tímto obtěžovat, proto máte možnost v rámci svého uživatelského profilu změnit nastavení zasílání obchodních sdělení, případně toto zasílání úplně vyloučit.
V případě, že zaškrtnete políčko „Řeším inkontinenci u sebe“, rádi bychom Vás také informovali o tom, že z Vámi poskytnutých údajů lze dovodit údaje o Vašem zdravotním stavu. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám dali souhlas k tomu, abychom Vám mohli nabízet slevy či produkty, které Vás zajímají v souvislosti s Vaším zdravím. Tento souhlas je odvolatelný postupem uvedeným v odst. 5.1.
Proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení máte právo vyslovit námitku (popřípadě odvolat souhlas s užitím osobních údajů o zdravotním stavu), na základě které ihned se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním Vašich osobních údajů v této souvislosti přestaneme. Rovněž přestaneme zasílat tato obchodní sdělení a zpracovávat v této souvislosti Vaše osobní údaje, pokud nám dáte najevo, že si zasílání obchodních sdělení nepřejete (např. tím, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení).
V případě, že jste u nás registrován/registrována, máte možnost toto vyloučit v rámci své uživatelské sekce, popřípadě postupem uvedeným v odst. 5.8.

 

2.2 Vzorky zdarma


Prostřednictvím formuláře k objednávce vzorků zdarma na stránkách https://www.moliklub.cz/produkty máte možnost uvést Vaše osobní údaje proto, abychom Vám mohli zaslat vzorky našich produktů zdarma, zjišťovali spokojenost s těmito vzorky a oslovovali Vás s nabídkou produktů a služeb nejlépe odpovídající Vašim potřebám.

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zaslání vzorků produktů zdarma a oslovení za účelem nabídky produktů a služeb Naší společnosti zohledňující Váš zdravotní stav Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní číslo, adresa pro doručení, údaje o zdravotním stavu Souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám vzorek zdarma doručit.
V případě, že bylo zaškrtnuto políčko „Vzorek objednávám pro sebe“, poskytujete nám informace, ze kterých lze dovodit údaje o Vašem zdravotním stavu. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám dali souhlas k tomu, abychom Vám mohli vzorek zaslat a abychom Vám mohli nabízet slevy či produkty, které Vás zajímají v souvislosti s Vaším zdravím.
Stejně tak máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným dále v 5.1.

 

2.3 Průvodce výběru pomůcek

Prostřednictvím formuláře Průvodce výběru pomůcek na stránkách https://www.moliklub.cz/absorpcni-pomucky/pruvodce máte možnost uvést Vaše osobní údaje proto, abychom mohli vyhodnotit stav Vaší inkontinence a navrhnout Vám řešení Vaší situace a abychom Vás mohli oslovit s nabídkou produktů a služeb, které odpovídají Vašim potřebám.

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Vyhodnocení zdravotního stavu a zaslání nabídek zboží a služeb zohledňujících Váš zdravotní stav Pohlaví, údaje o zdravotním stavu, IP adresa Souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu

 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám vzorek zdarma doručit.
Zároveň Vás chceme informovat, že z Vámi poskytnutých informací lze dovodit údaje o zdravotním stavu. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám dali souhlas k tomu, abychom mohli zpracovat Vaše požadavky na vyhodnocení Vašeho zdraví a dále abychom Vám mohli zasílat nabídky našich produktů a služeb, které zohledňují Vaše zdraví.
Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v 5.1.

 

2.4 DVD nebo e-book zdarma

Prostřednictvím formuláře na stránkách máte možnost uvést Vaše osobní údaje proto, abychom mohli zaslat DVD nebo e-book a abychom Vás mohli oslovit s nabídkou produktů a služeb, které odpovídají Vašim potřebám.

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zaslání DVD nebo e-booku zdarma Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, telefonní číslo, adresa pro doručení Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uvedení těchto osobních údajů z Vaší strany je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení nejsme schopni Vám DVD nebo e-book doručit.
Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v 5.1.

 

2.5 Poradna


Prostřednictvím formuláře na stránkách https://www.moliklub.cz/poradna/ máte možnost zeptat se odborníka na Vaše problémy. V případě, že již jste registrovaní a jste přihlášení ke svému účtu, zpracováváme Vaše osobní údaje proto, abychom Vás mohli informovat o zodpovězení Vámi položeného dotazu. 

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Zodpovězení dotazu Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, pohlaví, datum narození, typ inkontinence u sebe nebo někoho jiného Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uvedení osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci registrace, jakož i údajů, které jsou obsahem Vašeho dotazu, je zcela dobrovolné, nicméně bez jejich uvedení Vám nejsme schopni odpovědět.
Zároveň Vás chceme informovat, že pokud jste v registračním formuláři zaškrtli políčko „Řeším inkontinenci u sebe“, lze z Vámi poskytnutých informací dovodit údaje o zdravotním stavu. Proto bychom Vás chtěli požádat, abyste nám dali souhlas k tomu, abychom mohli zpracovat Vás dotaz.
Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v 5.1.

 

2.6 Soutěže


Prostřednictvím formuláře na stránkách https://www.moliklub.cz/soutez máte možnost soutěžit o naše produkty. Abychom mohli realizovat a vyhodnotit tuto soutěž, zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste poskytli v rámci registrace.

Účel Rozsah zpracovávaných informací Právní titul
Realizace a vyhodnocení soutěže a zasílání nabídek produktů a služeb Jméno, příjmení, e-mailový kontakt, adresní údaje Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Za účelem realizace a vyhodnocení soutěže zpracováváme osobní údaje, které jste již poskytli v rámci Vaší registrace. Souhlas se zpracováním těchto údajů i pro účely soutěže je zcela dobrovolný, nicméně bez jeho uvedení nejsme schopni soutěž realizovat.
Máte právo souhlas se zpracováním osobních údajů vždy odvolat, a to postupem uvedeným níže v 5.1.

3. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?


Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebujeme ke splnění účelu, za kterým byly Vaše osobní údaje shromážděny. Konkrétně je doba, po jakou Vaše osobní údaje zpracováváme, stanovena takto:

Účel Doba zpracování
Provedení registrace zákazníka, vedení a správa uživatelského profilu (registrační formulář) Do okamžiku zrušení registrace uživatelem, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení
Zaslání nabídek produktů a služeb společnosti HARTMANN - RICO a.s., které nejlépe odpovídají Vašim potřebám (registrační formulář) Po dobu trvání oprávněného zájmu, maximálně však po dobu 5 let od posledního přihlášení či nákupu
Zaslání vzorku zdarma, zjištění spokojenosti se vzorkem a zasílání nabídek produktů a služeb (Vzorky zdarma) Do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Vyhodnocení zdravotního stavu a zasílání nabídky produktů a služeb na míru (Průvodce výběru pomůcek) Do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Zaslání DVD nebo e-booku zdarma a zasílání nabídek produktů a služeb na míru (DVD, E-booku zdarma) Po dobu 3 let od doručení DVD nebo e-booku
Zodpovězení dotazu (Poradna) Po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikaci mezi Naší společností
Realizace a vyhodnocení soutěže zasílání a nabídek produktů a služeb (Soutěže) Po dobu trvání soutěže

 

4. Komu Vaše osobní údaje předáváme?


4.1 Předem nevíme, komu budeme Vaše osobní údaje poskytovat. Proto zde uvádíme kategorie možných příjemců s odůvodněním, proč by mohlo k předání Vašich osobních údajů dojít:

    Důvod zpřístupnění Důvod zpřístupnění
Osoba zajišťující chod webu a našeho software (počítačových systémů) Potřebujeme, aby nám poskytovatel softwarového vybavení, který v pozici zpracovatele, servisoval naše internetové stránky a chod informačních systémů
Osoba zajišťující rozesílání e-mailů Může dojít k tomu, že rozesíláním e-mailů s nabídkou našich produktů pověříme třetí osobu, které za tímto účelem poskytneme Vaši e-mailovou adresu

 

4.2 Rádi bychom Vás informovali, že vždy vyhovíme Vašemu právu získat informace o tom, komu, kdy a za jakým účelem byly Vaše osobní údaje předány.

5. Jaká jsou Vaše práva?


S ohledem na skutečnost, že Naše společnost o Vás zpracovává osobní údaje, náležejí Vám práva, o kterých bychom Vás rádi v této sekci informovali. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakýmkoliv způsobem, který Vám bude vyhovovat a který umožní ověřit, že nás skutečně žádáte Vy (umožní ověřit Vaši identitu), a my se Vám budeme snažit v největší možné míře vyjít vstříc. Abychom ale byli schopni Vám vyhovět co nejlépe, chtěli bychom Vás požádat, abyste svá práva uplatnili písemně na adrese Naší společnosti Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška nebo na e-mailové adrese ecommerce@hartmann.info.

5.1 Právo na odvolání souhlasu


Některé Vaše osobní údaje, popřípadě údaje o zdravotním stavu, zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Je Vašim právem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, včetně souhlasu se zasíláním obchodních sdělení. Souhlas můžete odvolat žádostí na adresu info@moliklub.cz
Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že kliknete na příslušný odkaz, který je uveden na konci každého obchodního sdělení, popřípadě upravíte Vaše uživatelské nastavení v rámci Vašeho uživatelského profilu.

5.2 Právo na přístup


Máte právo na přístup ke osobním údajům, které o Vás Naše společnost zpracovává, a současně právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, po jakou dobu, jaké jsou účely jejich zpracování, komu je zpřístupňujeme a jestli je používáme k automatizovanému rozhodování (případně jak toto automatizované rozhodování funguje). 
Kopii Vašich osobních údajů Vám poskytneme bezplatně. Pouze v případě, že by se jednalo o více kopií, dovolíme si po Vás požadovat nezbytnou úhradu za jejich poskytnutí.

5.3 Právo na opravu


Pokud zjistíte, že o Vás zpracováváme neúplné nebo nesprávné osobní údaje, máte právo na to, abychom osobní údaje opravili nebo, pokud to vyžaduje účel zpracování těchto osobních údajů, abychom je doplnili.

5.4 Právo na výmaz


Vaším právem je také právo na výmaz Vašich osobních údajů, které Naše společnost o Vaší osobě uchovává a zpracovává. Abyste mohli vymazání požadovat, musí být dán jeden z následujících důvodů:

  • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány; 
  • Vaše osobní údaje zpracovává Naše společnost protiprávně; 
  • odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní titul) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení);
  • vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě Našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že Náš oprávněný zájem převažuje Vaše právo na výmaz;
  • existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
  • Naše společnost zpracovává osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

Dovolujeme si Vás upozornit, že může dojít k situaci, kdy Vaše osobní údaje nemohou být vymazány na základě Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo na Vaši žádosti o výmaz osobních údajů. Takovým případem je zejména situace, kdy po nás zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje zákon. V případě, kdy tato situace nastane, bude Vás Naše společnost informovat o důvodu, na jehož základě nemůžou být Vaše osobní údaje vymazány i přes Vaši výslovnou žádost o výmaz osobních údajů.

5.5 Právo na přenositelnost


Další právo, které můžete uplatnit, je tzv. právo na přenositelnost. Na základě tohoto práva můžete žádat o poskytnutí Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty na základě Vašeho souhlasu a které zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje, které splňují tyto podmínky, Vám na požádání poskytneme v běžně používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu, popř. je na základě Vaši žádosti předáme jinému správci dle Vašeho určení, pokud to bude technicky proveditelné.

5.6 Právo na omezení zpracování


V případech, kdy budete mít pocit, že Vaše osobní údaje zpracovávané Naší společností jsou chybné, máte právo požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytně nutnou k ověření přesnosti Vašich osobních údajů a jejich případné opravě. 
Toto právo máte také v těchto případech:

  • zpracování Vašich osobních údajů Naší společností je protiprávní, ale nepřejete si, aby Vaše osobní údaje byly vymazány; 
  • Naše společnost již nepotřebuje Vaše osobní údaje za účelem, za kterým jsme je zpracovávali, ale Vy trváte na jejich zpracování (zejm. uchování) Naší společností pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; 
  • vznesl/vznesla jste námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Naší společností, přičemž omezení zpracování v tomto případě bude platné po dobu nezbytnou k určení toho, zda náš oprávněný zájem převyšuje nad Vaším právem na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány.

5.7 Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu


S ohledem na skutečnost, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku, na jejímž základě posoudíme, zda je skutečně v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje pro daný účel zpracovávat nebo zda převažuje Vaše právo na to, aby Vaše osobní údaje nebyly nadále zpracovávány

5.8 Právo na námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu


Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali za účelem přímého marketingu (např. za účelem zasílání obchodních sdělení). V takovém případě bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje za tímto účelem zpracovávat.

5.9 Právo na stížnost


V případě, kdy všechny výše uvedená práva jsou z Vašeho pohledu nedostatečná, nebo jste názoru, že jakýmkoliv způsobem Naše společnost porušuje Vaše práva, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu. Stížnost můžete vznést prostřednictvím kontaktu na Úřad pro ochranu osobních údajů, které jsou dostupné na stránce https://www.uoou.cz/.

Nahoru

Pomáhá. Pečuje. Chrání