Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Vážení zákazníci,

dovolte nám informovat Vás o nové možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

Veškeré reklamace a požadavky se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k oboustranné spokojenosti. Pokud by však i přesto došlo mezi Vámi jako spotřebitelem (spotřebitelem je myšlena fyzická osoba-nepodnikatel) a společností HARTMANN – RICO a.s. ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte jako spotřebitelé možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, je např. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Spotřebitelé mají možnost u zboží zakoupeného on-line zahájit také mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím evropské platformy mimosoudního řešení sporů on-line dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor prokazatelně nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Náklady spojené s mimosoudním řešením sporu u České obchodní inspekce si nese spotřebitel i prodávající sám. Po dobu trvání mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce neběží ani nezačnou běžet promlčecí lhůty podle občanského zákoníku.

V případě, že mimosoudní řešení spotřebitelského sporu nepovede k vyřešení sporu, můžete se obrátit na soud. Nemusíte ani možnost mimosoudního řešení spotřebitelského sporu využít a můžete se s řešením spotřebitelského sporu obrátit přímo na příslušný soud, kterým je Městský soud v Brně.

Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese: kontakt@hartmann.cz

 

Děkujeme, že jste se seznámili s informacemi o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů. Máte-li čas, seznamte se s námi blíže v magazínu MoliKlubu, kde pro vás pravidelně chystáme aktuální články na téma inkontinence a péče o blízké.

Nahoru

Pomáhá. Pečuje. Chrání