Co je inkontinence?

Pod pojmem inkontinence rozumíme poruchu udržení moči (kromě inkontinence moči existuje také inkontinence stolice). Inkontinence je stav, kdy člověk není schopen sám vědomě ovládat vyprazdňování močového měchýře. Pokud tento zpočátku nenápadný problém není řešen včas, může mít významný vliv na kvalitu života.

Porucha udržení moči představuje závažný zdravotní problém, který s sebou nese i řadu psychických a sociálních komplikací. Strach vyplývající z nekontrolovaného úniku moči bývá příčinou „sociální izolace“. Ženy se často vyhýbají sportovním aktivitám, návštěvě kin a divadel z obavy, že v případě potřeby nestihnou včas „doběhnout na toaletu“. Kromě toho může nekontrolovaný únik moči komplikovat i intimní život.

V souvislosti s inkontinencí je popisován vyšší výskyt depresivních stavů, při kterých je dopad na život zřejmý. Inkontinence také ovlivňuje přímo i nepřímo kvalitu života svých nositelů nezanedbatelnými ekonomickými aspekty. 

Vyberte si oblast, která vás zajímá, ať už jde o inkontinenční pomůcky, druhy inkontinence nebo o tipy, jak se starat o své blízké trpící únikem moči. Spoustu zajímavých informací najdete také v našem magazínu.

Druhy inkontinence

 • Lehká inkontinence
 • Těžká inkontinence
 • Smíšená inkontinence
 • Stresová inkontinence
 • Reflexní inkontinence
 • Inkontinence z přetékání

Příčiny vzniku inkontinence

Inkontinence má vždy více příčin. Kromě věku jde také o genetickou predispozici, pohlaví a ochabnutí svalů pánevního dna. Únik moči je všeobecně charakteristický poruchou nebo oslabením funkce uzavřeného mechanismu močového měchýře. Mezi faktory, které mohou ovlivnit schopnost udržet moč a stolic, patří:

 • Genetická predispozice
 • Zdravotní stav
 • Psychika
 • Věk
 • Pohlaví
 • Pohyblivost pacienta
 • Obezita
 • Infekce močových cest
 • Užívání léků např. diuretik nebo hypnotik
 • Astma nebo chronický kašel
 • Následky zranění

Koho inkontinence postihuje?

Lehká forma inkontinence je celospolečenským problémem - zasahuje obě pohlaví, muže v menší míře. Nevyhýbá se však ani dětem.

Těžký stupeň inkontinence postihuje všechny věkové kategorie, nejen starší osoby, a to stejně ženy i muže. Velmi často je její výskyt spojený s plnou nebo částečnou imobilitou pacienta (imobilita = neschopnost pacienta se pohybovat).

Jak léčit inkontinenci?

 • Návštěva lékaře - pro určení míry inkontinence je nezbytné vyhledat lékaře.
 • Posilování pánevního dna - na posílení svalů pánevního dna existují Kegelovy cviky, které vám pomohou lépe ovládat vyprazdňování.
 • Používejte inkontinenční pomůcky - jedná se o inkontinenční vložky, pleny, plenkové kalhotky a další.
 • Dbejte na životní styl
 • Promluvte si s lékařem - vhodné inkontinenční pomůcky, léčiva nebo operativní zákrok vždy řeší lékař.
Pomáhá. Pečuje. Chrání