Smíšená inkontinence

Více uvedených situací

Více typů inkontinence zkombinovaných dohromady způsobuje akutní únik moči, i při námaze. Vhodným vyšetřením určí lékař míru tohoto druhu inkontinence a stanoví léčbu i správné pomůcky.

Příčiny

Projevy

Řešení


Procvičujte svaly pánevního dna

Kegelovy cviky posílí svěrač a pánevní dno. Snižují nejen únik moči, ale v některých případech ho dokáží zcela odstranit (za předpokladu, že se cviky cvičí správně a pravidelně).


Používejte vhodné pomůcky

Běžné vložky nestačí. Jen správné inkontinenční pomůcky zajistí spolehlivou ochranu při úniku moči. Může vám je předepsat lékař, ale zakoupíte je i volně v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb.

Nahoru

© 2023 HARTMANN-RICO a. s. O krok dál pro zdraví