• U invalidního vozíku odstraňte jednu bočnici směrem k lůžku pacienta a ujistěte se, že je vozík zaaretovaný.
  • Připravte na lůžku prostor, na který pacienta obrátíte na bok - použijte stejný postup jako u předchozích videí - pokrčte mu jednu nohu a protější ruku a jemně ho obraťte na bok.
  • Nataženou nohu pacienta sundejte dolů z postele, poté natáhněte druhou skrčenou nohu a za neustálého přidržování pacienta dejte dolů z postele i ji.
  • Nyní chyťte pacienta zespodu pod rameny a tlakem na pánev se vám ho podaří posadit.
  • Ujistěte se, že má chodidla těsně u postele.
  • Pacient se pak celou vahou opře o pečovatele a dle pokynů pečovatele si díky vzájemné spolupráci a pomoci přesedne na vozík.
  • Podívejte se i na přesun pomocí 2 židlí.

Nahoru

Pomáhá. Pečuje. Chrání