Těžká inkontinence

Těžká inkontinence je charakteristická trvalým únikem moči, a to několikrát denně i v noci a v množství více než 200 ml za 4 hodiny. Často postihuje imobilní (nepohyblivé) osoby, kterým může současně s močí unikat také stolice.

Co je typické pro těžkou inkontinenci?

  • Jde o nejtěžší formu ztráty schopnosti ovládat vylučování moči.
  • Jde o trvalý únik moči zpravidla ve velkém objemu (tzv. třetí stupeň inkontinence).

Těžká inkontinence je někdy doprovázena i dalšími zdravotními riziky. Může jít o dehydrataci, infekci, vznik proleženin (tzv. dekubitů), celkové zhoršení zdravotního stavu a spojení s dalšími závažnými nemocemi. Nezapomínejte také na sociální rizika. Mezi ně můžeme zařadit společenský hendikep, vysoké ekonomické náklady a nebo dlouhodobou zátěž pacienta, jeho rodiny a zdravotnického personálu.

U těžké inkontinence je nezbytné používat vhodné inkontinenční pomůcky, které jsou vyvinuty tak, aby dokázaly vstřebat velké množství tekutin, a zároveň pohlcovaly pach. U těžké inkontinence je navíc potřeba dbát na přísnou hygienu a předcházení opruzeninám nebo dekubitům. 

Inkontinenční pomůcky pro těžký typ inkontinence

V boji s inkontinencí hrají inkontinenční pomůcky, někdy označované také jako absorpční, významnou roli. Na každý stupeň inkontinence jsou vhodné jiné absorpční pomůcky. Jde především o vložky, vložné pleny či plenkové kalhotky (natahovací, zalepovací). Tyto pomůcky nejen že úplně absorbují uniklou tekutinu, ale také bezpečně pohlcují zápach, který je nepříjemným doprovodným znakem inkontinence. Všechny absorpční pomůcky se vyznačují vysokou prodyšností a ochranou pokožky.

Pro těžký typ inkontinence jsou určené pomůcky:

Náš tip:

V případě těžké inkontinence mobilních pacientů je vhodné používat jednorázové podložky produktové řady MoliNea. Slouží jako dodatečná ochrana lůžka i prostěradla. Podložky chrání velkou část postele. Některé podložky jsou vybaveny bočními záložkami, které se zasouvají pod matraci. Díky nim podložky po lůžku nekloužou. Savé jádro a ochranná fólie představují dostatečnou sekundární ochranu lůžka.

Stejně jako u lehké inkontinence může i v tomto případě lékař předepsat správné inkontinenční pomůcky, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Podívejte se, na co máte nárok

Chcete se zdarma poradit s odborníky? Vzorky zdarma

Doporučené pomůcky - vyzkoušejte je ZDARMA

Pomáhá. Pečuje. Chrání